KTBSTMR
8.95 บาท
ปรับปรุงเมื่อ :
06 ตุลาคม 2565 16:36
เปลี่ยนแปลง :
-
% เปลี่ยนแปลง :
-%
วันก่อนหน้า :
8.95
ราคาเปิด :
8.95
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :
4,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) :
35,740
ช่วงราคาระหว่างวัน :
8.85 - 8.95
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :
8.60 - 10.10