KTBSTMR
9.00 บาท
ปรับปรุงเมื่อ :
09 สิงหาคม 2565 16:37
เปลี่ยนแปลง :
-
% เปลี่ยนแปลง :
-%
วันก่อนหน้า :
9.00
ราคาเปิด :
9.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :
17,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) :
152,835
ช่วงราคาระหว่างวัน :
8.85 - 9.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :
8.65 - 10.10