KTBSTMR
9.70 บาท
ปรับปรุงเมื่อ :
21 มกราคม 2565 14:00
เปลี่ยนแปลง :
-
% เปลี่ยนแปลง :
-%
วันก่อนหน้า :
9.70
ราคาเปิด :
9.70
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :
15,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) :
145,500
ช่วงราคาระหว่างวัน :
9.70 - 9.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ :
9.60 - 10.10