แยกรายบริษัท

บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
2341/2 หมู่ที่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
32/24 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เกี่ยวกับบริษัท

 1. บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จำกัด

  ข้อมูลทั่วไป

  ชื่อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
  บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
  2341/2 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
  เลขทะเบียนบริษัท
  0115548000976
  วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
  21 มกราคม 2548
  โทรศัพท์
  เว็บไซด์

  บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จำกัด ("RAC") ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 โดยดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภท คลังสินค้าและโรงงาน โดยการให้เช่า หรือขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเริ่ม หรือสนใจขยายสาขาคลังสินค้าและโรงงาน ซึ่งได้เริ่มโครงการแรกมีพื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 10,000 ตารางเมตร และต่อมาปี 2554 ได้ก่อตั้งบริษัท ริช แอสเซ็ท ดีเวลลอปเมนท์ พาร์คแลนด์ จำกัด ("RADP") เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยกรรมการผู้จัดการ ที่มีคุณสมบัติเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์การบริหารมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน ปัจจุบัน RAC และ RADP มีโครงการในการดูแลทั้งสิ้น 8 โครงการ

 2. บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

  ข้อมูลทั่วไป

  ชื่อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
  บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
  ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
  32/24 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  เลขทะเบียนบริษัท
  0135560021911
  วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
  16 ตุลาคม 2560
  โทรศัพท์
  โทรสาร
  เว็บไซด์

  บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด ("STPL") เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งจัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโลจิสติกส์ประเภท ให้เช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงาน อาคารสำนักงานให้เช่า อาคารคอมมูนิตี้มอลล์ โดยปัจจุบัน STPL มีโครงการในการดูแลทั้งสิ้น 5 โครงการ