‘เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์’ เปิดตัวกองทรัสต์ ‘KTBSTMR’

10 มี.ค. 2564

นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้ง ทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ ร่วมด้วย นายนิรันต์ ครุยานนท์ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริช แอสเซ็ท เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ริช แอสเซ็ท ดีเวลลอปเมนท์ พาร์คแลนด์ จำกัด ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์โครงการริช แอสเซ็ท, นางอาทิตยา ชาญวีรกูล (ที่สองจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด หรือ STPL ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์โครงการเอสที บางบ่อ โครงการเอสที บางปะอิน และผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทเจ้าของโครงการซัมเมอร์ฮับ และโครงการซัมเมอร์ฮิลล์, นายพรเทพ ตังคเศรณี (ที่สองจากขวา) กรรมการ บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ร่วมแถลงข่าว เปิดตัวทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ (KTBST Mixed Leasehold Real Estate Investment Trust) หรือ KTBSTMR พร้อมแนะนำศักยภาพของสินทรัพย์ที่ลงทุนครั้งแรกใน 5 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,015 ล้านบาท ชูจุดเด่นลงทุนในทรัพย์สินหลากหลายประเภท เตรียมเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหน่วยทรัสต์วันที่ 22-25 มีนาคมนี้ ผ่าน บล. เคทีบีเอสที ทุกสาขาทั่วประเทศ