'กองทรัสต์ KTBSTMR' ผลงานเด่น NAV เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มั่นใจปัจจัยเศรษฐกิจและคุณภาพสินทรัพย์ เดินหน้าจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามเป้า
‘KTBSTMR’ เผยผลดำเนินงานไตรมาส 1 เติบโตประทับใจ
KTBSTMR เพิ่มศักยภาพการเติบโตระยะยาว เข้าลงทุน “โครงการ DATA CENTER” สร้างโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
อัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยทรัสต์