รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ (ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565)
ลำดับ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
1 บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด 60,000,000 19.90%
2 บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) 28,260,000 9.37%
3 บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (IB) 15,000,000 4.98%
4 บริษัท บาโฮมา จำกัด 10,000,000 3.32%
5 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) 5,497,200 1.82%
6 บริษัท เอ็มซีซีแอล จํากัด 5,000,000 1.66%
7 น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์ 4,500,000 1.49%
8 นาย บวร รุ่งเรืองเนาวรัตน์ 4,000,000 1.33%
9 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ 4,000,000 1.33%
10 นาง หทัยรัตน์ จุฬางกูร 4,000,000 1.33%