วันที่กรรมการมีมติ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ วันที่จ่าย เงินปันผล (บาทต่อหน่วย) รอบผลประกอบการ
11/05/65 25/05/65 09/06/65 0.1733 01/01/65 – 31/03/65
23/02/65 09/03/65 22/03/65 0.1039 02/11/64 – 31/12/64