โครงการริช แอสเซ็ท

41
ยูนิต
40,398.67
พื้นที่อาคารให้เช่า (ตร.ม.)
30-1-35.4
ขนาดที่ดิน (ไร่)
สถานที่ตั้ง :
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภททรัพย์สิน :
คลังสินค้า/โรงงาน
จำนวนโครงการ :
8 โครงการ (โครงการ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 เฟส1 และ10 เฟส 2)
รูปแบบในการลงทุน :
ที่ดิน: สิทธิการเช่า
อาคาร: สิทธิการเช่า
ระยะเวลาในการลงทุน :
30 ปี

โครงการเอสที บางบ่อ

9
ยูนิต
37,656.00
พื้นที่อาคารให้เช่า (ตร.ม.)
41-1-94.3
ขนาดที่ดิน (ไร่)
สถานที่ตั้ง :
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภททรัพย์สิน :
คลังสินค้า/โรงงาน
จำนวนโครงการ :
1 โครงการ
รูปแบบในการลงทุน :
ที่ดิน: สิทธิการเช่าที่ดิน และที่ดิน บางส่วน
อาคาร: สิทธิการเช่า
ระยะเวลาในการลงทุน :
30 ปี

โครงการเอสที บางปะอิน

4
ยูนิต
43,578.00
พื้นที่อาคารให้เช่า (ตร.ม.)
40-3-9.0
ขนาดที่ดิน (ไร่)
สถานที่ตั้ง :
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภททรัพย์สิน :
คลังสินค้า
จำนวนโครงการ :
1 โครงการ
รูปแบบในการลงทุน :
ที่ดิน: สิทธิการเช่า
อาคาร: สิทธิการเช่า
ระยะเวลาในการลงทุน :
30 ปี

โครงการซัมเมอร์ฮับ

1
อาคาร
5,147.36
พื้นที่อาคารให้เช่า (ตร.ม.)
1-1-31
ขนาดที่ดิน (ไร่)
สถานที่ตั้ง :
ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ประเภททรัพย์สิน :
สำนักงาน
จำนวนโครงการ :
1 โครงการ
รูปแบบในการลงทุน :
ที่ดิน: สิทธิการเช่าช่วง
อาคารและงานระบบ: สิทธิการเช่า
สังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ: กรรมสิทธิ์
ระยะเวลาในการลงทุน :
ที่ดิน : สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน โดยมีกำหนดระยะเวลาการเช่าช่วงแรก ประมาณ 27 ปี 10 เดือน และมีคำมั่นในการต่ออายุสัญญาประมาณ 2 ปี 2 เดือน (โดยมีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 30 ปี)
อาคารและงานระบบ : สิทธิการเช่าอาคาร งานระบบ สิ่งติดตั้งตรึงตราและอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยมีกำหนดระยะเวลาการเช่าช่วงแรก ประมาณ 27 ปี 10 เดือน และมีคำมั่นในการต่ออายุสัญญาประมาณ 2 ปี 2 เดือน (โดยมีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 30 ปี)

โครงการซัมเมอร์ฮิลล์

1
อาคาร
5,138.45
พื้นที่อาคารให้เช่า (ตร.ม.)
2-1-98
ขนาดที่ดิน (ไร่)
สถานที่ตั้ง :
ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
ประเภททรัพย์สิน :
คอมมูนิตี้มอลล์
จำนวนโครงการ :
1 โครงการ
รูปแบบในการลงทุน :
ที่ดิน: สิทธิการเช่าช่วง
อาคารและงานระบบ: สิทธิการเช่า
สังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ: กรรมสิทธิ์
ระยะเวลาในการลงทุน :
ที่ดิน : สิทธิการเช่าช่วงที่ดิน โดยมีกำหนดระยะเวลาการเช่าช่วงแรก ประมาณ 27 ปี 10 เดือน และมีคำมั่นในการต่ออายุสัญญาประมาณ 2 ปี 2 เดือน (โดยมีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 30 ปี)
อาคารและงานระบบ : สิทธิการเช่าอาคาร งานระบบ สิ่งติดตั้งตรึงตราและอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยมีกำหนดระยะเวลาการเช่าช่วงแรก ประมาณ 27 ปี 10 เดือน และมีคำมั่นในการต่ออายุสัญญาประมาณ 2 ปี 2 เดือน (โดยมีระยะเวลารวมทั้งสิ้น 30 ปี)

โครงการศูนย์รับฝากข้อมูลอินเตอร์ลิ้งค์

1
ยูนิต
2,004.00
พื้นที่อาคาร (ตร.ม.)
1-0-30.2
ขนาดที่ดิน (ไร่)
สถานที่ตั้ง :
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ประเภททรัพย์สิน :
ศูนย์รับฝากข้อมูล
จำนวนโครงการ :
1 โครงการ
รูปแบบในการลงทุน :
กรรมสิทธิในที่ดิน อาคารและส่วนควบ
กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ต่างๆ